Floriade 2012

De Floriade 2012 was een Nederlands evenement. Het was de negentiende AIPH wereldtuinbouwtentoonstelling en de zesde Floriade en werd gehouden van 5 april tot en met 7 oktober 2012 in Venlo. De Floriade 2012 werd geopend door koningin Beatrix.

Wij hebben de Floriade diverse keren bezocht en hebben ons daar geen moment verveeld. En…, niet minder belangrijk: wij kijken uit naar de volgende Floriade in 2022.

Het Floriadepark besloeg in totaal 66 hectare, waaronder 22 hectare bos, tweeënhalf hectare gebouwen en vier hectare water. Er werden 1700 bomen aangeplant, 20.000 heesters, 200.000 vaste planten, 65.000 waterplanten, anderhalf miljoen bloembollen en 95.000 eenjarige planten. Er waren 60 oplaadpunten voor elektrische auto’s op de parkeerplaats van de Floriade.
Het park bestond uit 5 themagebieden, van elkaar gescheiden door bosgebied. Elk themagebied had een eigen decor, programma en activiteiten, waardoor men de natuur steeds op een andere manier zag, voelde en beleefde.

  • Relax & Heal
  • Green Engine
  • Education & Innovation
  •  Environment
  • World Show Stage

 

Op de Floriade stonden twee imposante gebouwen. Het ontwerp is tussen 2007 en 2010 gemaakt en de eerste boomaanplant was in 2008. In dat jaar werden ook het themaveld Relax & Heal aangelegd en een jaar later werden de heesters aangeplant. In 2010 werden de vaste planten geplaatst en de borders ingezaaid. Ook werd het laatste themaveld Green Engine aangelegd.

Villa Flora was een van de grote publiekstrekkers op de Floriade. Het volledig energieneutrale gebouw is een symbool voor duurzaamheid, innovatie en groene economie. Villa Flora is een ontwerp van de architect Jón Kristinsson.
In Villa Flora was ook het Wereldpaviljoen gevestigd. Op een interactieve manier werd aandacht geschonken aan thema’s als de acht millenniumdoelen en eerlijke handel. In het Wereldpaviljoen was een schooltje waarin doorlopend een documentaire werd vertoond van een jongen en meisje uit Nicaragua die zich hebben onttrokken aan de kinderarbeid en via onderwijs succesvolle tuinbouwondernemers zijn geworden.
Ook de Innovatoren is ontworpen door voormalig rijksbouwmeester Jo Coenen. Het gebouw is 70 meter hoog en telt 16 verdiepingen, met expositieruimten op de 16e verdieping (effectief), en is ook een permanent gebouw dat na afloop van de Floriade als kantoorgebouw deel is gaan uitmaken van het bedrijventerrein Venlo Greenpark.
Door het park liep een kabelbaan die al geopend werd op 16 april 2011.
In de Green Engine op de Floriade was een duurzame tuin aangelegd. NL Label, in de personen van Lodewijk Hoekstra (presentator van het televisieprogramma Eigen Huis & Tuin) en Nico Wissing (Green m²), was de initiator van de 1000 m² ‘duurzame tuin’ op de Floriade.
In de bossen was een cultuurhistorische route uitgezet die langs een achttal cultuurhistorische schatten voerde: duizend jaar oude grafheuvels, een middeleeuws wallensysteem, fundamenten van een oude kapel en de St. Janshoeve uit de Nieuwe Tijd.

Wil je de hele galerij zien, kijk dan op http://jacosfotoplaza.jacoplaza.nl