Kasteeltuinen Arcen

Kasteeltuinen Arcen staat voor 32 hectare park vol geur en kleur met unieke tuinen en een historische buitenplaats met 17de eeuws kasteel. Kasteeltuinen Arcen ligt op 5 minuten loopafstand van het pittoreske dorp Arcen in Noord-Limburg.

Mooi en inspirerend

In Kasteeltuinen Arcen kan urenlang genoten worden van de meer dan 15 verschillende tuinen, de vele vijverpartijen en watervallen. Er zijn volop prachtige plekjes om op een bankje te genieten en inspiratie op te doen.

Volop extra’s te doen

Naast de vele groenbelevingen die in de bijzondere en verrassend veelzijdige tuinen worden opgedaan kan er ook worden deelgenomen aan de vele activiteiten in het park. Zo zijn er ontdektochten voor kinderen, gratis rondleidingen, regelmatig muziekoptredens en roofvogeldemonstraties. Gedurende het hele seizoen worden er unieke evenementen georganiseerd.

Historie park

De laatste bewoner van het kasteel, Professor Deusser verlaat het kasteel in 1931. Daarna volgen vele jaren van leegstand en verval voor het kasteel en de daarbij horende gronden.

In 1976 verkoopt de Stiftung Antonie Deusser het landgoed Arcen aan Stichting Het Limburgs Landschap. Deze stichting begint met een grote restauratie van het kasteel en de daaromheen gelegen historische buitenplaats. Vanaf 1986 komen het Kasteel en een gebied van 32 hectare middels een erfpacht contract onder beheer te staan van Kasteeltuinen Arcen B.V. In twee jaar tijd wordt volgens het ontwerp van landschapsarchitect Niek Roozen een uniek tuinencomplex gerealiseerd dat op 31 mei 1988 door Prins Bernard wordt geopend. Vanaf dat moment bezoeken duizenden bezoekers per jaar het park. Eind 2012 neemt stichting het Limburgs Landschap de regie weer in eigen handen en exploiteert zelf het park.

Kasteel Arcen

Het Kasteel van Arcen stamt uit de 17e eeuw en is gebouwd in opdracht van de Hertogen van Gelre. Het huidige kasteel werd gebouwd op de restanten van het vorige Kasteel dat op haar beurt weer werd gebouwd op de restanten van het eerste Kasteel ‘Huys den Kamp’.

Het huidige kasteel is gebouwd in de barokperiode. Barok kenmerkt zich onder andere door overdadige vormen en uitdrukkingen van kracht – het streven naar grootsheid. Het gebouw verloor zijn symmetrie door een brand in de 19e eeuw waarbij de linkervleugel verloren ging. Dit deel van het gebouw is nooit meer herbouwd.

De sfeervolle gewelvenkelder is beschikbaar voor feesten en partijen. Op de Bel-etage tonen wij de leefwijze van de bewoners. De kamers zijn ingericht met antiek en kunst en worden voorzien van gethematiseerde bloemsierkunst. Dagelijks zijn er vrijwilligers in het park aanwezig die u graag rondleiden en informeren over de geschiedenis van het kasteel. Op de Van Gelre etage kunnen bezoekers van het park regelmatig wisselende exposities en tentoonstellingen bezichtigen. De Van Gelderzaal op deze etage wordt gebruikt als officiële trouwzaal. Hier worden regelmatig huwelijken gesloten.

Een groot aantal schilderijen van de collectie van Stichting Jacques van Mourik wordt tentoongesteld in het kasteel.

Het Kasteel is voor bezoekers van Kasteeltuinen Arcen te bezichtigen. Tijdens partijen kunnen gedeeltes van het Kasteel afgesloten zijn voor publiek. Dat wordt aangekondigd bij onze entree en op de evenementenkalender op deze website.

Historie Landgoed Arcen

Tussen Maas en Duitse grens ligt, zuidelijk en oostelijk van Arcen, Landgoed Arcen [494 ha]. Aan de westzijde van het landgoed ligt het binnen een dubbele gracht gelegen kasteel met aangrenzende tuinen en het natuurontwikkelingsgebied Barbara’s Weerd. Aan de oostzijde van de n271 [Venlo-Nijmegen] liggen uitgestrekte naald- en loofbossen, afgewisseld met enkele graslandpercelen en de wateren Gelders Vlies en Straelens Schuitwater.

Vanwege zijn gunstige ligging aan de Maas kent Arcen een lange bewoningsgeschiedenis. Er zijn in de regio zowel vondsten uit de Romeinse als de Merovingische tijd gedaan. De bewoningsgeschiedenis komt het duidelijkst tot uiting in de oude gebouwen en ruïnes op het landgoed. Het kasteel springt het meest in het oog. Een voorloper ervan bevond zich al voor 1300 bij Arcen. Toen vestigde Elisabeth van Straelen zich namelijk op Huys ’t Arssen. Vóór 1511 was dit huis al verwoest. Herbouw vond tussen 1511 en 1521 plaats, maar dit kasteel werd in 1646 verwoest. Vanaf 1653 vond herbouw van een derde kasteel plaats. Dat jaar kan goed worden afgeleid uit het wapen van Marcelis van Gelder en zijn vrouw Johanna Maria van Lützenrode, dat zich in het poortgebouw van het kasteel bevindt. Het huidige kasteel werd in vele fasen gebouwd. Het grootste deel stamt uit de eerste helft van de 18e eeuw. In de omgeving bevinden zich nog twee oude gebouwen. De tiendschuur tegenover het poortgebouw werd in 1713 opgetrokken, terwijl de watermolen langs de beek uit 1677 stamt. Ook ligt er de Inaborg, een gerestaureerde theekoepel. Aan de zuidwestzijde van het landgoed Arcen bevindt zich een ruïne. Hier stond het klooster van Sint-Barbara, gesticht in 1452 door de paters Franciscanen uit Keulen. In 1586, tijdens de 80-jarige oorlog, werd het klooster na een bloedige veldslag verwoest. Bij het klooster hoorden een karpervijver, nu nog herkenbaar als poel aan de oostzijde van de weg, en een kloosterhoeve. De oorspronkelijke kloosterhoeve is in 1880 afgebrand en herbouwd op zijn huidige locatie tegenover het Lottums veer. Hier bevindt zich nu het kantoor van Het Limburgs Landschap. Aan de oostzijde van het landgoed is een ander historisch fenomeen zichtbaar. Hier zijn wallen en grachten te vinden van een schans, Fort Hazepoot, die moest dienen als verdedigingswerk van de Fossa Eugeniana. Dit kanaal werd vanaf het jaar 1625 gegraven op initiatief van de Spanjaarden, die hiermee de Rijnhandel van de noordelijke Nederlanden wilden afsnijden door de Duitse Rijn en de Nederlandse Maas met elkaar te verbinden. Zij hebben het project nooit kunnen voltooien, maar bij de schans zijn nog restanten van het kanaal zichtbaar. De Spanjaarden kregen bij de uitvoering hulp van ingenieur Gerhard Haesenvoet, ongetwijfeld de latere naamgever van het fort. Begin 2006 zijn de vestingwerken van het fort en de Fossa voor een deel weer beter zichtbaar gemaakt door het plaatselijk verwijderen van enkele bomen en struweel. Tevens is er [in 2011] weer open water teruggebracht in het Straelens Schuitwater, dat vroeger ook deel uitmaakte van de Fossa Eugeniana De laatste particuliere eigenaar van landgoed Arcen was August Deusser, een bekende Duitse schilder. Hij overleed in 1942. In 1976 kocht de Stichting het Limburgs Landschap de eerste gronden van het landgoed van de Stiftung Antonie Deusser. Het kostte heel wat werk om de gebouwen in hun oude glorie te herstellen. Restauratie van kasteel, schuur en watermolen vonden alle in de jaren ’80 plaats. Tevens werden toen de nieuwe Kasteeltuinen aangelegd die openden in 1988.

Wil je de hele galerij zien, kijk dan op http://jacosfotoplaza.jacoplaza.nl